313: Svag is (76/365)

313: Svag is (76/365)

Bilden behöver ingen förklaring, att det är svag is syns klart och tydligt.

Lämna ett svar