Jag, Helen Thalen, behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder min webbplats, ev. digitala plattformar och tjänster. Jag arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid all behandling av personuppgifter och att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas och gäller för Helens Color Lifes hemsida och blogg.

Ansvar för personuppgifter

Jag behandlar de personuppgifter som du delger mig enligt denna Integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Personuppgifter som lagras

De personuppgifter jag kan behandla och samlar in om dig är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • IP-adress och information om din användning av min webbplats

Dessutom kan jag samla in vissa personuppgifter från externa källor när det krävs, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Användning av personuppgifter

Jag kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och anpassade annonser
 • Förbättra min kundservice och ditt behov av hjälp
 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av mina tjänster
 • För sammanställning av statistik
 • Vid efterfrågan av support och service
 • Om du mailar mig eller skickar information till mig på annat sätt samlas den informationen hos mig. Jag gallrar regelbundet mitt mailarkiv.

Jag sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som Jag enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter jag har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Jag kan dock inte radera en del av dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Vid frågor om min hantering av personuppgifter, registerutdrag eller rättning av uppgifter vänligen kontakta  mig genom att skicka ett brev till Helen Thalen, Österalnäs 163, 89491 Själevad, Sverige eller via epost, helen.thalen@gmail.com.

Tillgång till personuppgifter

De uppgifter du delger mig delas inte med någon. Jag vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Helens Color Life.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut.

Skydd av personuppgifter

Jag har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Cookies

En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Helens Color Life använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Jag använder mig av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som används i syfte att förbättra mina tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av besökarnas trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare.

Länkar

Min webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som jag inte har kontroll över. Jag ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för mina besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

Kontakt

Om du har frågor eller invändningar är du alltid välkommen att kontakta mig.

Helen Thalén
Österalnäs 163
894 91 Själevad
Tel: 070-59 810 59
helen.thalen@gmail.com