186: Korsar (22/365)

You are currently viewing 186: Korsar (22/365)

Två rödmålade brädbitar som korsar varandra markerar var skoterleden går.

Lämna ett svar