363: Öde (21/365)

Du visar för närvarande 363: Öde (21/365)

Den lilla kojan på Huggsjömon är verkligen öde. Fönstren är trasiga och till och med dörren är sönderslagen så det är bara att gå rakt in.

Lämna ett svar