139: Koja (290/365)

You are currently viewing 139: Koja (290/365)

Denna lilla, trasiga stuga är inte större än en koja.

 

Lämna ett svar