International pickup truck av Helen Thalen

Fordon för skogstrafik

Full fart i djupsnön

Full fart i djupsnön