95: Good enough (37/183)

You are currently viewing 95: Good enough (37/183)

Min man har ett nytt intresse i att fotografera och har köpt sig en kamera. Han är dock en perfektionist och har svårt att tycka att bilderna är good enough.

 

Leave a Reply