67: En väntande dröm (223/365)

Du visar för närvarande 67: En väntande dröm (223/365)

Just då och där var jag hungrig så att den grillade korven verkligen var en väntande dröm.

 

Lämna ett svar