350: Återanvändning (118/365)

You are currently viewing 350: Återanvändning (118/365)

Denna pall som barnen använde när de var små återanvänder jag till att träna bakdelskontroll med vår hund Nova. Tillsammans med en klicker så går det riktigt bra.

 

Leave a Reply