348: Yrsel (261/365)

You are currently viewing 348: Yrsel (261/365)

Denna klippvägg finns på ön Skrubban i Örnsköldsviks skärgård. Väggen är ungefär 40 meter hög och fortsätter 100 meter rakt ner innan man når botten.

Under en multisporttävling för ett antal år sedan så skulle deltagarna hoppa från toppen ner i vattnet. Själv skulle jag få akut yrsel och svår svindel om jag bara kom nära kanten högt däruppe. Jag kan inte fatta att de hade modet att hoppa!

 

Leave a Reply