340: Våg (152/365)

You are currently viewing 340: Våg (152/365)

Det bildades en våg efter båten mellan Barsta och Högbonden.

 

Leave a Reply