322: Transparent (72/365)

You are currently viewing 322: Transparent (72/365)

Etiketten på petflaskan är rätt transparent när innehållet är urdrucket.

 

Lämna ett svar