284: Socker (57/183)

You are currently viewing 284: Socker (57/183)

Så här ser strösocker ut i närbild när de ligger på ettt ark med glittrigt guldpapper .

Leave a Reply