277: Stadsmiljö (67/365)

277: Stadsmiljö (67/365)

Stadsmiljö i York, England i tidig skymning.

 

Lämna ett svar