202: Living on the edge (244/365)

You are currently viewing 202: Living on the edge (244/365)

Där jag bor i Höga Kusten är vi omgivna av berg. På många ställen finns det också läskiga branter och stup. Själv tycker jag det är otäckt när jag kommer för nära kanten men utsikten kan vara vacker.

 

Leave a Reply