152: Kvarleva (310/365)

Du visar för närvarande 152: Kvarleva (310/365)

Byggnaden Nova kommer ut ur är en rekonstruktion av det långhus som det finns kvarlevor av i detta område. Här på Genesmon utanför Örnsköldsvik finns det nämligen spår efter en bosättning from romersk järnålder.

Wikipedia skriver så här om verksamheten som under några år bedrevs här:

”1991 började man jobba med att rekonstruera gården på Genesmon ca 500 meter från fyndplatsen. Rekonstruktionen, även Gene fornby kallad, hade under åren 1991–2005 en verksamhet som gick ut på att undersöka och visa hur den huvudsakliga gården bör ha sett ut under 500-talet.”

Verksamheten är sedan några år tillbaka nedlagd, ekonomin gick helt enkelt inte ihop.

 

Lämna ett svar