145: Järnring (74/183)

You are currently viewing 145: Järnring (74/183)

En järnring på dörren till ett gammalt garage på gården.

 

Leave a Reply