126: Hasp (23/365)

You are currently viewing 126: Hasp (23/365)

Med en blå hasp på en blå ladugårdsdörr blir det väldigt blått.

Lämna ett svar