87: Gammalt blir nytt (174/365)

You are currently viewing 87: Gammalt blir nytt (174/365)

Att gammalt blir nytt får man väl ändå säga om använda konservburkar och andra metallföremål som blir till ny konst.

 

Leave a Reply