343: Vägval (41/365)

Du visar för närvarande 343: Vägval (41/365)

Ok, rakt fram eller vänster? Här måste man göra ett vägval.

 

Lämna ett svar