333: Uppe bland molnen (37/365)

333: Uppe bland molnen (37/365)

Denna dag på Visarberget kändes verkligen som att jag var uppe bland molnen. Molnen låg så lågt över bergstoppen och de omgivande bergstopparna var inhöljda i molnen.

0

Lämna ett svar