309: Transportsätt (96/365)

You are currently viewing 309: Transportsätt (96/365)

En snöskoter är ett bra transportsätt att ta sig fram med över fjällens vidder.

 

Leave a Reply