307: Storslaget (44/183)

307: Storslaget (44/183)

Utsikten är verkligen storslagen när vi närmar oss toppen av Västerfjället i Bydalen.

 

Lämna ett svar