302: Tillbakablick (142/365)

Du visar för närvarande 302: Tillbakablick (142/365)

Nova ger mig en tillbakablick för att se att jag hänger med på stigen.

 

Lämna ett svar