295: Spår av inlandsisen (106/183)

Du visar för närvarande 295: Spår av inlandsisen (106/183)

På halvön Rypskär finns det spår av inlandsisen i form av isräfflor. Du ser dem närmast i bild som svaga små diken som går från kameran och en liten bit rakt fram.

Isräfflor ser helt annorlunda ut än sprickor i berget. Sprickor har vassa kanter och ofta oregelbunden form. Isräfflor är grunda repor som har avrundade kanter och är mer ”slitna”. Isräfflor uppstod när sten och block som låg infrusna i inlandsisens botten bildade repor i hällen när glaciären förflyttade sig.

 

Lämna ett svar