289: Snurrigt (98/365)

You are currently viewing 289: Snurrigt (98/365)

Snäckor har en snurrig form så det blir min tolkning till temat.

 

Lämna ett svar