286: Struktur (106/365)

Du visar för närvarande 286: Struktur (106/365)

Utväxten på granen har har grov ytstruktur.

 

Lämna ett svar