286: Struktur (106/365)

286: Struktur (106/365)

Utväxten på granen har har grov ytstruktur.

 

Lämna ett svar