212: Medfaren (143/365)

You are currently viewing 212: Medfaren (143/365)

Den är lite medfaren den gamla Internationalen som står på vår gård.

 

Lämna ett svar