2: Aktningsvärd (117/365)

Du visar för närvarande 2: Aktningsvärd (117/365)

Det är svårt att fatta hur stort detta klippblock egentligen är när man ser det på bild. Det har en aktningsvärd storlek speciellt med tanke på att inlandsisen har släpat med sig det hit där det ligger på sydsidan av Åsberget utanför Örnsköldsvik.

 

Lämna ett svar