171: It takes one to know one… (236/365)

You are currently viewing 171: It takes one to know one… (236/365)

… strulgubbe som har svårt att hålla god ordning på sina saker.

 

Lämna ett svar