169: Isskulptur (51/365)

169: Isskulptur (51/365)

Is kan ta många olika former.

Lämna ett svar