156: I skuggan (294/365)

You are currently viewing 156: I skuggan (294/365)

Bilarna kör längs med eller korsar Lasarettsgatan i skuggan av husen på sidorna.

 

Leave a Reply