151: Kvadrat (184/365)

151: Kvadrat (184/365)

En kub består väl av ett antal kvadrater? Dessa kvadrater är bärare av Hans Hedbergs Plommon i Örtagården, Köpmanholmen.

 

Lämna ett svar