142: Kompensera (278/365)

Du visar för närvarande 142: Kompensera (278/365)

Det finns ett ordspråk som säger ”Hög fart kan inte kompensera fel riktning”. Det gäller speciellt om man är på havet. Kör du i full fart rakt ut mot horisonten då gäller det att ta ut rätt riktning för att komma dit man tänkt.

Jag förstår att citatet har en djupare innebörd som handlar om livet men det var enklare att illustrera temat på detta sätt 🙂 .

 

Lämna ett svar